Producenci
Promocje
Strój Czarownica Suknia, pas i kapelusz
Strój Czarownica Suknia, pas i kapelusz
59,99 zł 41,99 zł
Pojemnik na świece Halloween 8 elementów
Pojemnik na świece Halloween 8 elementów
6,99 zł 6,29 zł
szt.
Maska horror
Maska horror
8,99 zł 5,39 zł
szt.
Palce rzeźnia - 5 elementów w zestawie
Palce rzeźnia - 5 elementów w zestawie
9,99 zł 5,99 zł
szt.
Maska Halloween na całą twarz
Maska Halloween na całą twarz
49,99 zł 44,99 zł
szt.
Fluid do makijażu na bazie wody 28ml w tubie czarny
Fluid do makijażu na bazie wody 28ml w tubie czarny
7,99 zł 7,19 zł
szt.
Rękawice kościotrupa długie czarne
Rękawice kościotrupa długie czarne
21,99 zł 17,59 zł
szt.
Peruka wiedźmy długie włosy 60cm
Peruka wiedźmy długie włosy 60cm
29,99 zł 26,99 zł
szt.
Peruka włosy długie proste 44cm czarna
Peruka włosy długie proste 44cm czarna
39,99 zł 27,99 zł
szt.
Lateks w płynie transparentny latex 28,57ml
Lateks w płynie transparentny latex 28,57ml
15,99 zł 8,00 zł
szt.
Zestaw do makijażu Halloween dla dzieci
Zestaw do makijażu Halloween dla dzieci
24,99 zł 21,00 zł
szt.
Zwroty i reklamacje

Reklamacje, zwroty i spory

 

Reklamacje zakupionych towarów

Każda impreza zaczyna się od przygotowania, a naszym celem jest ułatwienie tego zadania. Dlatego też każdy produkt zakupiony w naszym sklepie jest przez nas starannie pakowany
i zabezpieczony przed przesyłką. Gdyby jednak pomimo naszych starań, dostarczony produkt posiadał wady lub uszkodzenia nabyte nie z Twojej winy, możesz go zareklamować.

Kiedy?

Jako Sprzedawca odpowiadamy za wady produktu przez okres 2 (dwóch) lat od daty, w której odbierzesz go Ty, lub osoba przez Ciebie upoważniona. Co do zasady na złożenie reklamacji masz 1 (jeden) rok od daty stwierdzenia wady, przy czym czas na złożenie reklamacji nie może upłynąć wcześniej, niż wyżej wspomniany dwuletni okres naszej odpowiedzialności za wady produktu. Szczegółowy sposób liczenia terminów dotyczących rękojmi reguluje art. 568 Kodeksu cywilnego.

Art. 568 Kodeksu cywilnego

 • 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 • 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w § 1 zdanie pierwsze.
 • 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 • 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 • 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Jak?

 1. Pamiętaj, że nie każde złożenie reklamacji wymaga przesłania do nas produktu – jeżeli masz wątpliwości skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiązać problem bez konieczności wyprawy na pocztę!

kontakt@naimpreze.pl lub pod numerem telefonu: + 48 606 990 370

Wiadomości oraz telefony są odbierane w godzinach 9-17 w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. W pozostałych przypadkach produkt przeznaczony do reklamacji zapakuj bezpiecznie na czas transportu.
 2. Dołącz do produktu dokument potwierdzający zakup, swoje dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji) oraz informację, czego od nas oczekujesz. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z naszego wzoru: pobierz plik tutaj >>
 3. Informację o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w ramach postępowania reklamacyjnego znajdziesz w Polityce prywatności.
 4. Wyślij paczkę na adres: Naimpreze.pl, ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, w miarę możliwości z dopiskiem - "Reklamacja".

Co dalej?

 1. Reklamacje rozpatrujemy możliwie jak najszybciej, maksymalnie w terminie 30 dni, a jeżeli jesteś Konsumentem, a reklamacja dotyczy rękojmi, to informację zwrotną dostarczymy nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
 2. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, spełnimy roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi.
 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia sposobu zwrotu przesłanego produktu.

Reklamacje usług

Dokładamy wszelkich starań, żeby nasz Sklep działał sprawnie, a wszystkie funkcjonalności pozwalały Ci wygodnie z niego korzystać. Mamy jednak świadomość, że czasami może się pojawić jakiś błąd – będziemy wdzięczni za informację na ten temat, bo pozwoli nam go usunąć i poprawić działanie Sklepu.

 1. Reklamacje można składać mailowo lub pisemnie, zgodnie z poniższymi danymi:

Naimpreze.pl, ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice

adres e-mail:

 1. Pamiętaj, żeby wskazać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny (jeżeli chcesz, żebyśmy odpowiedzieli drogą mailową – wystarczy Twój adres e-mail). Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w reklamacji znajdziesz w Polityce prywatności.
 2. Wskaż, czego dotyczy Twoja reklamacja, np. która usługa została nieprawidłowo wykonana i czego od nas oczekujesz.
 3. Odpowiedź na reklamację otrzymasz najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty,
  w której dostaliśmy Twoją reklamację.

 

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Chcemy, żeby nasze produkty sprawiały radość i urozmaicały każdą imprezę i każde spotkanie. Rozumiemy jednak, że czasami mogą się na przykład po prostu nie spodobać. Pamiętaj, że zgodnie z prawem, jeżeli zrobiłeś zakupy jako Konsument, to możesz odstąpić od zawartej z nami umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyny, składając oświadczenie.

Kiedy?

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć w ciągu 14 (czternastu) dni liczonych:

 • w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym odebrałeś produkt lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie odebrała produkt,
 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym odebrałeś ostatnią z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie odebrała ostatnią z rzeczy,
 • w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia umowy.

Jak?

 1. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość wystarczy, że przed jego upływem wyślesz nam informację dotycząca wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy.
 2. Oświadczenie to może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

Naimpreze.pl, ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice,

adres e-mail: kontakt@naimpreze.pl

 1. Jeśli chcesz, możesz skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który można pobrać tutaj >>.

Co dalej?

 1. Jeżeli złożysz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przyjmiemy Twoją ofertę, oferta przestaje Cię wiązać.
 2. Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym zostaniemy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas. Zwrot płatności nastąpi tym samym sposobem, jakim je nam przekazałeś, chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób, który nie będzie wiązał się dla Ciebie z żadnymi kosztami.
 3. Pamiętaj, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba, że zaoferujemy, że sami odbierzemy od Ciebie produkt.

Zwrot:

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży powinieneś nam zwrócić produkt nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym poinformowałeś nas
  o wykonaniu swojego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że zaproponujemy, że sami odbierzemy produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Prosimy o wysłanie go na adres:

Naimpreze.pl, ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, w miarę możliwości z dopiskiem „Zwrot towaru”.

 1. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosisz Ty (np. koszt odesłania produktu), chyba że sami zgodzimy się je ponieść lub w innych przypadkach przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Wyłączenia:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb, oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa, w szczególności art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Spory

Staramy się optymistycznie spoglądać na świat i rzeczowo podchodzić do problemów, starając się je na bieżąco rozwiązywać, wiemy jednak, że czasami mimo najlepszych chęci dwóm Stronom trudno jest się porozumieć. Dlatego uważamy, że istotne jest wyjaśnienie naszych zasad dotyczących rozwiązywania sporów.

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, nie korzystamy
  z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących umów zawieranych w ramach Sklepu.
 2. Nie zobowiązujemy się także do korzystania z platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach Sklepu, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z ciążącym na nas obowiązkiem informacyjnym informujemy, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów drogą elektroniczną pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową służącą do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej.

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem, to możesz uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie ewentualnego sporu z nami, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Pomocne informacje możesz znaleźć także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów (uokik.gov.pl).
 2. Spory powstałe pomiędzy nami a Użytkownikami, którzy nie są Konsumentami, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę naszego przedsiębiorstwa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium